KATILIM KURALLARI

İstanbul Kültür Üniversitesi

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Sinema ve Televizyon Bölümü

 

SEECS

KISA FİLM FESTİVALİ

  Film Festivali Projesi

 

Proje Tasarım

Prof.Dr. Bülent Küçükerdoğan

 

 

AMAÇ

Güneydoğu Avrupa Sinema Okulları Birliği’ne bağlı üye okullardaki öğrencilerin sinema kültürü bilincini geliştirmek üzere, öğrencilerin ürettiği kısa filmlerin yeni ve seçkin örneklerini üniversite gençliğine sunmak, festival programında yer alan filmlerin yaratıcılarını bir araya getirerek bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarına öncü olmak festivalin temel amacıdır.

 

TARİH

Yarışma her yıl Nisan ayının son haftasında yapılır. 2017 yılı için bu tarih 25-26-27 Nisan aralığıdır. Katılım için son başvuru 10 Mart 2017’dir.

 

KAPSAM

SEECS Kısa Film Festivali

1-Kurmaca ve belgesel film gösterimleri: SEECS’E üye okulların öğrencilerinin göndermiş olduğu kısa ve belgesel filmlerden oluşacak gösterimler.

2-Sinemaya ilişkin sergi, panel ve sempozyumlar :Balkan ve Türk Sineması’nın değişen dinamiklerini konu alan sergi, sempozyum ve paneller.

3-Atölye çalışmaları: Seçilmiş belirli liselerden davet edilecek öğrencilere, temel düzeyde senaryo-  reji- yapım- kurgu aşamalarının öğretilmesi ve iki gün sürecek workshop’un ardından iş bölümüne dayalı bir kısa film çekilmesi planlanmaktadır. Workshop çalışmasının önemi, lisede tercih aşamasında olan öğrencilerin içindeki sinema yeteneği ve ilgisiyle tanışmalarına olanak sağlamak ve bu anlamda fakültemizin imkanlarını tanıtmaktır.

4-Yarışma: Gösterilecek olan tüm filmler, “Ödüller” başlığında belirtilmiş olan kategorilerde yarışacak ve değerlendirilecektir.

Bölümlerin içeriği, programlanması ve ödüller “Danışma Kurulu” tarafından belirlenir.

 

YARIŞMA KURALLARI

* Bu kategoriye katılan kısa ve belgesel filmlerin süresi 30 dakika ile sınırlıdır.

* İngilizce altyazı zorunluluğu vardır.

* Yarışma tarihinden en çok iki yıl önce çekilmiş olmalıdır.

Kısa Filmler; H264  kodeğinde mov ya da mp4 formatında festivalin web sitesinde belirtilen upload sayfasından yüklenerek yarışmaya kabul edilir. Filmin yanında: filmin sinopsisi, künyesi ve filmden bir karenin gönderilmesi gerekmektedir. 

*Nisan 2015’te ve Nisan 2016'da düzenlenmiş olan 1. ve 2. SEECS Kısa Film Festivalleri’ne katılmış olan filmler, bu yıl düzenlenen festivale katılamaz.

 

ÖDÜLLER

Ön elemeyi geçip finale kalan kısa filmleri değerlendiren “Büyük Jüri” :

1- En İyi Kısa Film

2- En İyi Kurmaca Film

3- En İyi Belgesel Film

4- En İyi Animasyon Film

5- En İyi Deneysel Film

6- En İyi Yönetmen

7- En İyi Görüntü Yönetmeni

8- En İyi Kurgu

9- En İyi Senaryo

10-En İyi Kadın Oyuncu

11-En İyi Erkek Oyuncu

12-En İyi Film Afişi

13-Jüri Özel Ödülü dallarında ödüller verir.

 

* Yarışmada ödül alanlara festivalin simgesi olan bir heykelcik ve başarı sertifikası verilir.

* Ödüller Danışma Kurulu tarafından her yıl yeniden belirlenip açıklanır. Ödüller; para, burs ve özel ödülden oluşabilir.

* Festival Danışma Kurulu’nun yazılı onayı olmadan söz konusu yarışma kapsamında hiçbir ödül, burs ve benzerleri verilemez.

 

ÖN SEÇİCİ KURUL

Danışma Kurulu; kısa filmi deneyimi olan en az 5 kişiyi “Ön Seçici Kurul” olarak belirler. Gerektiğinde bu kişiler üniversite dışından da seçilebilir. “Ön Seçici Kurul” katılım koşullarına göre değerlendirip finalde yarışacak filmlerin seçimini yapar.

 

BÜYÜK JÜRİ

“Büyük Jüri”yi Danışma Kurulu oluşturur. 5-7 kişilik jüri üyeleri, Türk ve yabancı öğretim üyeleri ve elemanları arasından seçilir. 

 

ETKİNLİKLER

* Uluslararası üne sahip yerli ve yabancı sinemacıların katıldığı, sinemanın her yönüyle tartışıldığı panel, sempozyum ve açık oturumlar,

* Yarışmaya katılan yapımcı-yönetmenlerle söyleşiler,

* Atölye çalışmaları,

*  Sinemaya ilişkin sergiler.

 

DANIŞMA KURULU (FESTİVAL YÖNETİMİ)

Prof. Dr. Erhan Güzel (İKÜ Rektörü)

Prof. Dr. Rengin Küçükerdoğan (STF Dekanı)

Prof. Dr. Mehmet Üstünipek (STF Dekan Yardımcısı) 

Prof. Dr. Işıl Zeybek (STF Dekan Yardımcısı)

Prof. Dr. Bülent Küçükerdoğan (Sinema ve Televizyon Böl.Bşk.)

Yrd. Doç. İbrahim Zengin (İletişim Tasarımı Böl. Bşk.)

Öğr.Gör. Salih Kalafatoğlu 

 

YÜRÜTME KURULU

Doç.Dr. Okan Ormanlı

Yrd.Doç.Dr. Perihan Taş Öz

Yrd. Doç. Dr. Zeynep Erverdi

Yrd. Doç. Dide Akdağ Satır (Grafik Tasarım)

Arş.Gör. Şirin Erensoy

Arş. Gör Duygu Nazlı Akova

Arş. Gör Duygu Assoy

Arş. Gör M. Orhan Göztepe

Arş. Gör. Can Ertan

Tek.Elif Ertürk

Tek.Ömür Kınay

Tek.İbrahim Dedeoğlu

 

Grafik Tasarım

Yrd. Doç. Dide Akdağ Satır 

Arş.Gör. Sevim Karaalioğlu

Arş. Gör. Ubeydullah Binol

 

TEKNİK SORUMLULAR

Teknisyen Ahmet Bikiç

Teknisyen Olcay Yıldız

Teknisyen Sezer Ağgez

 

FESTİVAL YÖNETMENLERİ

Prof.Dr. Bülent Küçükerdoğan

Yrd. Doç. İbrahim Zengin

 

SPONSOR ARAŞTIRMA GENEL KOORDİNATÖRÜ

Arş. Grv. Nagihan Çakar Bikiç

 

FESTİVAL GÖREVLİLERİ

Festivalin yaşama geçirilmesi için Sanat ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanlarından ve oluşan yaklaşık 15 kişi görev alacaktır.